Cetelem Online Áruhitel

Kamatmentes Online hitel kerékpárokra

A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA:

Kerékpárok hitelre

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen


Ingyen hitel kerékpárokra Kerékpár hitelre Készítse elő okmányait!

 Amire szüksége lesz

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya
 • Érvényes adóigazolvány

 

Cetelem ingyen hitel 0%-os hitel kerékpárokra Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a a hiteligénylési felületen fog megtalálni!
 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is és használja az online igénylés során!

Ingyen hitel Kamatmentes hitel kerékpárokra Elakadt? Kérdése van?

 • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a 061/302-4940-es számon!

 

Hitelajánlatunk


Kerékpárok hitelre Áruhitel referencia THM: 0% 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész: 500 000 Ft

Kezelési dij: 0 Ft

Hitelösszeg: 2 000 000 Ft

Referencia THM: 0 %

Futamidő: 10 hónap

Havi törlesztőrészlet: 200 000 Ft

Fix, éves ügyleti kamat: 0 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 000 000 Ft

 

A Bringaboard Trekking-City Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2023. augusztus 24. napjától visszavonásig, a webáruház által megjelölt termékekre.

 

Feltételek és dokumentumok


Online hitel kerékpár Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Természetes személy
 • 18. életévét betöltötte
 • Magyarországon levő állandó lakcím
 • Igazolt, rendszeres jövedelem
 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 

Online hitel kerékpárra   A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

 1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Kerékpár hitelre   Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

kerékpárhitel   Érvényes útlevél és lakcímkártya

 

 1. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

Cetelem hitel biciklikre  30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy
legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar
Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat
tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy

Kerékpár online hitel  Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum
3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is
megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben
megadott cím(ek)re szól.
Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

Kerékpár hitelre   Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

Hitelre kerékpár   Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

Cetelem Online Áruhitel  Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a
hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely
az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji
összesítő a nyugdíj összegéről.

Bicikli hitelre  Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról
szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását
tartalmazza.


Bringa hitelre A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb
jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Bringa hitelre Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa,
nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás
alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

 

Letölthető dokumentumok


 • Áruhitel kerékpárokra, kerékpár felszerelésekre, snowboardokra, ruházatra
  Kerékpár webáruházunkban online ügyintézéssel + Kerékpár üzletünkben igényelhető

Cetelem 10 hónapos 0%-os hitel kerékpárokra (*.pdf fájl)

   • Munkáltatói igazolás

   Cetelem Munkáltatói igazolás (*.pdf fájl)

   • Ügynöki tájékoztató

   Cetelem Ügynöki tájékoztató (*.pdf fájl)

   • Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

   Jövedelem változás hatásainak bemutatása (*.png fájl)

   • Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei

   Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei (*.pdf fájl)

    

   Linkek


   • Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

   https://www.mnb.hu/letoltes/tulzott-eladosodottsag-tajekoztato-2023-12-22-clean.pdf

   • Cetelem dokumentumok:

   https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

    

   Jövedelemváltozás hatásainak bemutatása


   Online kamatmentes hitel kerékpárokra

    

   Ügynöki tájékoztató


   Hitel weben kerékpárra Cégnév: Bringaboard Trekking-City Kft.

   Webes hitel biciklire Székhely: 1135 Budapest, Jász utca 13.

   Web hitel kerékpárra Levelezési cím: 1135 Budapest, Jász utca 13.

   Cetelem hitel kerékpárra Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1)
   428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

   Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást
   ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

   Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

   Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

   Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a
   hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő -
   személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

   A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
   vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján,
   postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek
   számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden
   munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus
   eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt
   azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
   azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos
   álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az
   ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra
   vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott
   álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek. A Magyar Cetelem
   Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a
   fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat:

   a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel
   és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz
   fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális
   elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776,
   www.penzugyibekeltetotestulet.hu
   b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek
   megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar
   Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

   Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem
   minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel díjat: kiszállítás díja, a mindenkori díjszabás szerint.


   Hitelre történő kerékpár vásárlásnál, ha a termék az üzletben van, az nem kerül lefoglalásra a rendelés leadásakor. A rendelt kerékpár amennyiben nincsen készleten, csak a pozitív hitelbírálat után kerül beszerzésre, és ilyen esetben az is előfordulhat, hogy a kerékpár már a nagykereskedéstől sem szerezhető be. Érdemes tehát a hitelre történő kerékpár vásárlása előtt érdeklődni elérhetőségeinken, hogy a kerékpár még beszerezhető-e.